Ekonomi är ett viktigt styrmedel som en ledare helt enkelt måste behärska. Varför är det så viktigt? Här följer 5 anledningar varför ledare ska förstå ekonomi.  Rätt beslut kräver bra beslutsunderlag. En verksamhet behöver inte bli särskilt stor innan det blir för komplext att överblicka utan ekonomisk uppföljning och analys. Ledare fattar hela tiden beslut som

Läs mer