Alla är kreativa, inte bara en minoritet av speciella människor. Det handlar bara om att skapa rätt förutsättningar så att kreativiteten kan flöda. Allra mest kreativa blir vi när vi arbetar i en grupp.   Kärnan i kreativitet är att skapa något nytt baserat på flera kända ingredienser. Detta behövs mer än någonsin nu när

Läs mer