Varför gör de inte som jag säger?

Vi hör många chefer som klagar över att medarbetarna inte gör som de blir tillsagda. Det ger upphov till frustration och relationen till medarbetarna kan få sig en törn. Varför blir det så? Vad kan jag som chef göra annorlunda? 

motivation medarbetare tydlighet chef lyssna följa uppDet är inte alltid lätt att få med sig medarbetarna mot målen. Det ligger då nära till hands att hitta fel hos medarbetarna, de är lata, bryr sig inte, fattar inte eller är inte pålitliga. Vi är alla vanliga människor med fel och brister. Mer konstruktivt är att chefen frågar sig själv: ”Vad kan jag göra annorlunda?”.

Följ dessa fem steg för att få med dig teamet mot målen.

  1. Först handlar det om att förmedla målet tydligt så att medarbetarna kan förstå vad det är som ska göras. Som chef har du ett informationsövertag och du ser uppgiften i ett större perspektiv än medarbetaren, så det som är självklart för dig kanske är otydligt och obegripligt för din medarbetare. Förutsätter jag att mina medarbetare är kopior av mig själv då blir det missförstånd.
  2. Nästa steg handlar om motivation. Medarbetarna motiveras inte av att nå företagets mål. Ja, du läste rätt. Företagets mål väcker ingen motivation. Var och en motiveras bara av sina egna anledningar, kopplade till sina egna behov, mål och önskningar. ”What’s in it for me?” Varför ska jag göra det? Som chef måste du kunna svara på den frågan till varje person i teamet. Det ställer krav på dig att du kan lyssna in och verkligen förstå vad som är väsentligt för var och en av dina medarbetare.
  3. Har dina medarbetare rätt förmågor för att kunna göra det du vill att de ska göra? Behöver de utbildning eller kanske att du visar och instruerar? Ta dig tiden att undersöka detta område. En annan viktig faktor för att lyckas är att känna ett gott självförtroende. Här kan du som chef göra en viktig insats för att lyfta ditt team. Kanske behöver du vägleda medarbetaren i att omvandla ett övergripande mål till konkreta aktiviteter med måldatum? Du kan använda Proteas målkort (finns att ladda ner här).
  4. Det första steget mot målen är det viktigaste och det svåraste. Det finns en inneboende tröghet i de allra flesta. Därför behövs extra stark motivation och extra tydliga mål och instruktioner för de första kritiska stegen. Se till att teamet får tidiga framgångar, det höjer självförtroendet. Hjälp dem att lyckas!
  5. Om du har följt stegen ovan så har det säkert börjat hända saker. Du får efter hand ett team som känner ett starkt personligt ansvar. Du behöver visa att målet fortfarande är viktigt genom att du följer upp med medarbetarna på en nivå som är anpassad efter medarbetare, uppgift och situation.

Om du följt dessa steg och det ändå inte händer något i ditt team ska du inte ge upp. Kontakta oss på Protea Leadership så hjälper vi dig att skapa de resultat du vill ha.

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.