Varför välja just Donald Trump?

Vad har de personer gemensamt som vi väljer till våra ledare och varför välja just Donald Trump? Två frågor som blivit högaktuella efter den för många oväntade valutgången i USA hösten 2016.


 

arg-katt-trump-protea-leadership

 

 

Vad har personer som väljs som ledare gemensamt?

Det vanliga svaret på första frågan är att vi väljer ledarpersoner med högt etos. Etos har en stark koppling till förtroende och i det ingår att: vara pålitlig, vara trovärdig, ha hög integritet, inte vara egocentrisk och stå för bra och sunda värderingar. Hur är det då med Donald Trump, hur är hans etos? Att döma av hur han agerat i valrörelsen går det knappt att hitta något som skulle bidra positivt till hans etos. Alla faktorerna ovan pekar i fel riktning men ändå har det amerikanska folket valt honom till sin högste ledare. Vad beror detta på? Det måste finnas andra orsaker som i det här fallet måste ha betytt mer än etos.

önskan om en räddare

En sådan orsak kan vara är amerikanarnas sviktande självförtroende, både som nation och på individnivå. USA är inte längre ensam stormakt och är teoretiskt statsbankrutt med sin stora utlandsskuld. ”The American Dream” som skapat hopp hos många amerikaner börjar för allt fler framstå som en utopi. I ett sådant läge önskar man sig en räddare, en sorts Messias, som ska återställa ordningen till det den varit tidigare. Donald Trump gör definitivt anspråk på att vara en stark och modig räddare. Det är naturligt att ibland önska sig tillbaka till något man gillade men fullständigt kontraproduktivt vad gäller USAs styrka som nation. Slutenhet, återgång till gammal energiteknik, ökad polarisering och minskad handel leder inte till tillväxt och styrka. Donald Trump är affärsman och inser säkert allt detta men lovar ändå att allt ska bli som förut. Det ska bli spännande att se om han tar sig ur detta helskinnad?

Skylla på någon annan

En annan orsak kan vara oviljan att ta ett personligt ansvar för det man faktiskt kan påverka i en tid med stora förändringar. Det är enklare att lägga över ansvaret på politikerna eller i företagsvärlden sina chefer. När vi på Protea arbetar med svenska företag möter vi ofta inställningen att det är närmaste högre chef som ska ge alla svar i form av mål och strategier. VD tycker ofta på motsvarande sätt att det är styrelsens uppgift. Inställningen är att någon ovanför ska ta ansvaret och peka ut kursen och får jag inte några mål så är ju det skönt för då slipper jag att känna krav. Detta är en mänsklig men tyvärr också en dålig inställning. Om du som chef inte får några mål av din chef ska du begära att få det. Får du ändå inga mål bör du själv sätta mål för dig och din enhet efter bästa förmåga.

Protea utvecklar ett personligt ansvarstagande

Protea tränar många nyckelpersoner i det svenska näringslivet. Ett vanligt träningsprogram är ”Personligt Ledarskap” som fokuserar på det personliga ansvaret att utvecklas både i yrkeslivet och som människa.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback