Hur vi arbetar med ledarutveckling


 

Proteas metod för att skapa utveckling bygger på principen att ”det man tränar på, blir man bra på”. Alltså handlar det om att definiera vad som är relevant att träna, hur träningen ska gå till och när den ska genomföras. 

Vi använder tre källor till insikt och inlärning:

  • Programmaterialet, läs och lyssna på programdelar inriktade på olika områden som tillsammans skapar en bred bas för ett gott ledarskap. Du arbetar också med frågor och övningar som hjälper dig att koppla det du läst till din egen vardag. Materialet garanterar också en hög kunskapsnivå i ditt program.
  • Verkligheten är den bästa källan till insikt, du arbetar med konkreta mål i din vardag, både på jobbet och privat.
  • Ledarutvecklaren, som du har personliga möten med. I dialog med en person med ett utifrånperspektiv får du distans till dina egna tankar, du ser utmaningar i ett nytt perspektiv och kan då se nya lösningar. Ledarutvecklaren lyssnar och ger bekräftelse, utmanar där det behövs och driver din utvecklingsprocess framåt genom att se till att du sätter mål som leder framåt.

 

Detta är en stark kombination som visat sig ge mycket goda resultat. Läs mer om vad våra kunder säger om sina erfarenheter av att arbeta med Proteas metod.

Hur går det till att arbeta med Protea?

  • Du träffar din ledarutvecklare och sätter övergripande mål för hela programmet.
  • Vi kommer att träffas tio gånger. Varje möte tar ungefär en timme.
  • Du sätter sprintmål mellan varje möte som du arbetar med under tre till fyra veckor fram till näst möte.
  • Du arbetar också med en programdel, att läsa, lyssna och arbeta med frågor och övningar.
  • Vid mötena finns också möjlighet att diskutera aktuella frågor och utmaningar, kanske en besvärlig situation med en medarbetare, en kund eller ett kritisk beslut du behöver fatta.

Det gör att du har konkret nytta av varje möte samtidigt som du bygger kompetens och erfarenhet som lyfter dig till en ny nivå i ledarskap.

Programmaterialet är levande genom att det vidareutvecklas löpande baserat på nya erfarenheter från verkligheten (de facto forskning), nya forskningsresultat (akademisk forskning). Kriteriet för att ta in nya modeller och metoder är att de funkar i verkligheten. Bästa sättet att ta reda på vad ett program skulle kunna ge dig är att kontakta oss för ett möte, i verkligheten. Det mänskliga mötet är viktigt!