3 saker ledare kan lära av Trump

”Hur kunde de välja Trump till president?” Den frågan hörs överallt idag.  Att Trump vann var oväntat för många. Här följer mina funderingar och 3 saker du som ledare kan lära av Trumps väg till makten.


USA_flagga_karta_protea_leadership

 

 

 

Vi svenskar tänker ofta att vi förstår amerikaner,  men uppenbarligen misstog vi oss. Att vi tror att andra tänker på samma sätt som vi själva tänker är ett vanligt misstag.

”Hur kunde hen göra så? Så skulle jag aldrig ha gjort!”

Ledare gör ofta samma misstag med sina medarbetare. Men det är ju hela charmen med andra människor, att de tänker och agerar annorlunda än jag gör. Om alla tänkte lika skulle människor vara som myror med ett helt förutsägbart beteende. Tråkigt!

Lärdom nr. 1. Kom ihåg att andra tänker annorlunda än du tänker.  Kalla dem inte idioter utan lyssna på dem. Se till att din ledningsgrupp består av olika personlighetstyper.

En annan faktor som har påverkat valet i USA är rädsla. Ju mer vi styrs av omedvetna reaktioner, desto mer styrs vi av rädsla. Omedvetna beslut är ofta dåliga beslut. Rädsla gör människor kortsiktiga och vi behöver tvärtom tänka långsiktigt när vi möter alla utmaningar i samhället.

Lärdom nr. 2. Bygg en företagskultur som stärker tillit, till organisationen och till varandra, för då minskar rädslan och istället ökar innovationskraft och samarbetsförmåga.

En tredje faktor som jag tror påverkat valet i USA är de stora klyftorna i samhället. Det skapar situationer där människor känner att de inte kan påverka sin framtid, de ger upp och vill istället ha en stark ledare på en vit häst som lovar en bättre framtid. USA har historiskt sett varit bra på att skapa känslan att den som jobbar hårt kan lyckas men nu verkar det som om stora grupper inte känner att det gäller för dem.

Lärdom nr. 3. Om du märker att en medarbetare ”gett upp”, ta dig tiden att bygga upp personens självförtroende. Det kommer att löna sig i ökat engagemang och ökad prestation.

Protea Leadership arbetar med att utveckla den mänskliga faktorn i ledarskapet. Ju bättre du lyckas med den, desto mer framgångar kommer du kunna skörda, även om du kanske aldrig blir USA:s president.

 

Tack pixabay.com för bilden.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Respons

  Kommentarer: 1


  1. Bra reflektioner!

Din feedback