Förstå dig själv och andra med Enneagrammet

Ibland är människor konstiga. De gör inte självklara saker så som jag skulle ha gjort. Ibland drar de underliga slutsatser och andra gånger blir de upprörda för nästan ingenting. Då förstår jag ingenting. Så här känner många och då uppstår missförstånd och ibland konflikter. Genom att förstå dig själv och andra med Enneagrammet som grund går det att undvika missförstånden.


Protea Enneagrammet

Enneagrammets symbol

Protea arbetar med ledarskap och det handlar om hur man får människor att fungera bra ihop. Vi förstår varandra bäst när vi börjar med att förstå oss själva och sedan försöker förstå andra. Det finns många olika modeller för att göra detta med människor begripligt. På Protea använder vi ofta Enneagrammet. Det beskriver inte den ytliga personligheten utan de drivkrafter som finns lite under ytan.

Enneagrammet beskriver hur olika tankemönster och beteendemönster hänger ihop och hur de utgör grunden för olika typer. Typerna har siffrorna 1 till 9 som namn för att understryka att alla typer är jämbördiga, ingen är bättre än någon annan. Men olika är vi verkligen och det är ju själva charmen med människor, att vi är olika och komplexa.

När du förstår hur olika vi uppfattar världen uppstår en ödmjukhet. Den gör dig till en bättre människa.

Läs mer om Enneagrammet genom att klicka här.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.