Grit eller godis – vad väljer du?

Vad har godis med inlärning att göra och vad betyder egentligen begreppet grit? Hur hjälper jag bäst mina barn till framgång, med grit eller godis?


Vad är grit? Ja, det står för

  • uthållighet,
  • att ha en orubblig tro på att lyckas även om resultatet ligger långt fram i tiden,
  • att förstå att jag kan göra svåra saker bara jag går in för att lära mig hur.

Grit kan också ses som en kraftig motivation som består under lång tid trots perioder av motgångar. Grit är på sätt och vis motsatsen till det som är vanligt idag, att hela tiden söka snabba bekräftelser exempelvis genom sociala medier. Grit utmanar också tron på talang som ett snabbt sätt att bli framgångsrik. Många unga tycker sig ha unika talanger som ska ge dem framgång men de riskerar att bli besvikna när de inser att det bara är hårt och målmedvetet arbete som leder dit de vill.

Går det överhuvudtaget att påverka sin grit? Ja, enligt forskarna är grit bara ärftligt till mellan 20 och 40% och följaktligen finns det möjlighet för alla att träna upp förmågan. Hur ska man då göra för att exempelvis hjälpa sina barn till mer grit? Förmågan ökar enligt forskarna bara genom att barnen förstår att de kan bli bättre bara genom att anstränga sig. Feedback är viktig men inte bara som beröm som tenderar att skapa uppblåsta egon och mindre uthållighet. Tala om vad som var bra men också vad som kan förbättras till nästa etapp. Samma sak gäller i ett företag. Du som ledare kan öka företagets grit genom att låta framgång betyda att ständigt gå framåt enligt företagets strategiska plan snarare än att nå vissa enskilda mål. Använd konstruktiv feedback för att utveckla förmågan till grit både på individnivå och på organisationsnivå.

För ungefär 50 år sedan inleddes ett experiment med barns impulskontroll, det så kallade Mashmallowtestet, som nu räknas till psykologins klassiker. Vi har skrivit om det i bloggen tidigare. Testet utfördes på 5-åringar som var och en fick en Mashmallow eller något annat godis. Om de klarade att inte äta upp sin Mashmallow på en viss tid fick de ytterligare en Mashmallow. Vissa av barnen klarade att vänta och andra inte vilket kanske inte var så förvånande. Men kanske mer intressant var att de som klarade att vänta också blev mer framgångsrika senare i livet. För de som inte klarade att vänta gick det sämre och de hade större tendens att hamna i drogmissbruk.

Ännu mer intressant blev det när man studerade barnen i väntrummet tillsammans med sina föräldrar. För barn med föräldrar som omedelbart passade upp dem när de ville något gick det sämre på testerna än för de barn vars föräldrar var mindre ”curlande”. Detta visade att förmågan till impulskontroll är möjlig att träna. På Youtube finns många filmer från experimentet. Här är ett roligt exempel: Mashmallowtestet på Youtube

Testet visar att människor lyckas bättre i livet om de redan som barn får lära sig att tygla sina impulser. Det handlar om att utveckla egna strategier för att stå ut med sådant som är tråkigt eller jobbigt exempelvis att lära sig vänta på: att få uppmärksamhet, att bli bekräftad, att få beröm, att få hjälp, och att nå resultat. Många av de barn som lyckades bäst på testet använde sig av olika lekar för att inte tänka så mycket på det frestande godiset.

Mashmallowtestet inspirerade till fortsatt forskning och under de senaste åren har begreppet grit blivit allt vanligare. Det blev känt genom filmen True Grit som kom 2010. Under 2016 kom det ut två omtalade böcker på temat:

Bokomslag (inbunden)

Bokomslag (inbunden)

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.