Growth mindset – fokus på utveckling – webinarium 10 juni 8-9

Att hela tiden utvecklas är nödvändigt, Growth mindset behövs överallt. Har din arbetsplats det? Eller finns det fasta, givna beskrivningar som inte lämnar utrymme för utveckling och misslyckanden, en Fixed mindset? Anmäl dig till Proteas webinarium fredag den 10 juni klockan 8-9 och lär dig mer om detta intressanta ämne.

lärande-growth-mindset-errors-misstag-protea-leadership-huvud-stege

Bild av Tumisu Pixabay.com

Forskning om misstag

Jonas Dahl är PhD-student på Handelshögskolan i Stockholm och har forskat kring hur företagskulturen.Mer specifikt vilken mindset ett företag har; Growth mindset eller Fixed mindset, och hur det påverkar företaget. Han har undersökt hur inställningen till att göra misstag kan skilja sig mellan två företag, båda konsultföretag som säljer kvalificerade tjänster. Om du vill läsa hela rapporten så finns den här.

Bägge företagen har en kultur som präglas av positivitet och framgångsfokus, men närmare studier visade att det fanns en viktig skillnad. Vill du veta mer om skillnaden och hur du kan dra nytta av denna kunskap för att utveckla ditt företag? Anmäl dig då till Proteas kostnadsfria och inspirerande webinarium fredag den 10 juni klockan 8-9.

Företagskultur har blivit viktigare

Företagskultur har blivit en allt viktigare faktor för att lyckas med verksamheten. Det är företagskulturen som kan göra skillnad och bli den faktor som gör att ditt företag blir attraktivt både för kunder och för medarbetare. Företagskultur sitter i väggarna, brukar man säga. Hur tar man reda på vilken kultur ett företag har? Hur gör man för att förändra en företagskultur i önskad riktning? Dessa frågor kan du få svar på i Proteas webinarium fredag den 10 juni klockan 8-9. Då kommer en panel med kunniga och erfarna personer svara på dina frågor.

Growth mindset och Carol Dweck

Carol Dweck myntade begreppen Growth och Fixed mindset och har skrivit en bok som sålt i många exemplar. På svenska kan vi säga dynamiskt och statiskt mindset eller förhållningssätt. Dynamiskt förhållningssätt har personer som när de misslyckas exempelvis på ett prov tänker att: ”Jag måste plugga mer till nästa prov så kommer det att gå bättre”. Medan en person med statiskt förhållningssätt kan tänka: ”Jag misslyckades, det här borde jag har klarat av, nu är jag värdelös!”. Det blir lätt att man vill se sig själv som 100% dynamiskt förhållningssätt men i verkligheten har vi alla en mix av dessa båda förhållningssätt. Ditt mindset varierar beroende på situation och omständigheter.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.