Har du god självkännedom?

De allra flesta av oss (95%) svarar med självklarhet att ”Javisst, jag har en god självkännedom.” Men om man verkligen undersöker graden av självkännedom är det bara 10–15% som verkligen kan sägas ha en god självkännedom. De allra flesta lurar alltså sig själva och möjligen även andra.

 



 


Att runt 80% av alla människor överskattar sin självkännedom väcker frågor.

  1. Vad beror det på?
  2. Vilka konsekvenser får detta?
  3. Vilken kategori hör jag till?

Detta är frågor som vi arbetar med som en viktig del i ledarutvecklingen, därför att en god självkännedom är den stabila grund som ett gott ledarskap bygger på.

Självkännedom är en av de viktigaste förmågorna för att lyckas och må bra i det tjugoförsta århundradet. Självkännedom gör att du blir bättre på en rad viktiga förmågor.

  • Att kommunicera
  • Att fatta bra beslut
  • Att genomföra
  • Att skapa bra relationer

Jag vet mycket väl hur jag fungerar.” Så säger många, men det finns ingen garanti för att påståendet är sant. Att ha en god självkännedom handlar dels om att känna mig själv inifrån. Vilka är mina viktigaste värderingar? Vad är viktigt i mitt liv? Det handlar också om ett utifrånperspektiv, att förstå hur andra uppfattar mig och hur jag påverkar andra. För att utveckla denna kunskap behöver vi kompetent feedback från personer i vår närhet. Det bör vara personer som vill ditt bästa och som vågar vara ärliga. Dessutom behöver personen vara tränad i att observera andra människor.

Här kommer svar på frågorna ovan.

  1. Vad beror det på? Anledningen är att vi är så fast i våra egna automatiska vanor att vi inte ser oss själva klart. Mycket av vårt beteende drivs från det undermedvetna och just därför att det är undermedvetet och inte medvetet så vet vi helt enkelt inte om det. Vi har också ett ego som finns till för att se till att vi överlever. Egot har med åren skaffat sig en uppsättning beteenden och attityder som till stor del är undermedvetna. Och Egot vill att de ska fortsätta att vara undermedvetna. Det finns alltså en omedveten tendens att blunda för vissa saker hos mig själv, om de går emot min självbild.
  2. Vilka konsekvenser får en bristande självkännedom? Den gör att dina relationer fungerar sämre, att du prioriterar fel saker, att du blir mer kortsiktig i ditt agerande och att du har fler inre konflikter.
  3. Vilken kategori du tillhör går bara att svara på om vi träffas, men statistiskt sett verkar det troligast att du tillhör den stora majoriteten som tror sig ha självkännedom men egentligen inte har det. Men misströsta inte. Självkännedom är en förmåga som går att träna och utveckla. Du behöver alltså inte leva med en dålig självkännedom hela livet utan med träning och med vägledning kan du öka självkännedomen och därmed både bli en trevligare människa och en bättre ledare.

Läs även ett tidigare blogginlägg om Johari fönster. Det är en bra modell för att visa vikten av feedback.

Om du har några frågor eller funderingar om självkännedom är du välkommen att kontakta oss på Protea.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.