Matematik är ett övningsämne – #älskamatte

Matematik är ett övningsämne. Det betyder att ju mer du övar desto enklare blir det. Men alla har inte insett det. För de allra flesta är vår idé om oss själva, självbilden, den största begränsningen för utveckling. Ett tydligt exempel på detta är i skolan där många elever uppfattar matematik som ett svårt ämne. Självbilden blir att “jag är dålig på matte”.


 

Matematik är ett övningsämne, precis som idrott, ju mer du tränar desto enklare blir det. Men de allra flesta uppfattar matematik som en medfödd talang. Forskning visar att alla kan lära sig matte även om inlärningstakten är olika. Läs mer i Torkel Klingbergs intressanta bok ”Hjärna, gener och jävlar anamma”.

Matematik är ett viktigt ämne i sig men också grunden för att förstå flera andra ämnen som fysik och kemi. Matematik ger också en viktig grund för att ifrågasätta information på nätet där statistik är inblandad och mattekunskap bidrar då till vår demokrati. Att ge upp i matte riskerar att sänka hela självbilden kring skolan och vi behöver ungdomar som kan och vill utvecklas. Det behövs fler välutbildade personer för att lösa dagens och framtidens utmaningar.

På Protea arbetar vi med att bidra till utveckling hos ledare och andra nyckelpersoner i företag, så alla frågor som rör utveckling och hinder för utveckling intresserar oss.

Därför fortsätter Protea att stötta Mattecentrum som Pro-bono-partner. Protea och Mattecentrum arbetar sedan 2014 tillsammans för att stärka personer på organisationens kansli. Vi utvecklar ledare och organisationen för framtida utmaningar, strategier och verksamhetsutveckling. Målet för Mattecentrum är att motivera och inspirera till ökad kunskap i matematik. Läs mer på deras hemsida www.mattecentrum.se om matteboken.se, mattestugor och volontärer.

När man får höra att matte är svårt är det lätt att tro att det är sant och då är man fast och utvecklingen i skolan riskerar att begränsas. Vi vill uppmana alla föräldrar att sluta berätta hur svårt de tyckte att matte var när de gick i skolan och istället stötta sina barn i att öva lite mer när det tar emot, kanske med Mattecentrums hjälp. Att övervinna ett hinder ger en stark känsla av glädje och detta är något av det viktigaste en förälder kan ge sitt barn, eller en ledare kan ge sin medarbetare. Läs gärna mer i vårt inlägg om grit.

Det vi skrivit här om matematik gäller de allra flesta områden, ju mer du tränar desto enklare blir det. Vilket område har du en svag självbild i? Vad behöver du träna mer för att komma vidare i din utveckling? Med en ledarutvecklare från Protea som partner får du ett kompetent bollplank som bidrar till att accelerera din utveckling. Kontakta oss så berättar vi mer!

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.