Olikheter ger mer fart i ledningsgruppen

En ledningsgrupp som består av olika personligheter kan prestera bättre än om alla är lika varandra. Med fler och olika perspektiv på frågorna blir det helt enkelt mera fart och bättre beslut. Kruxet är att olikheter kan skapa problem. Ju större skillnad det är på två människor desto större är risken för missförstånd, motsättning och i värsta fall konflikt. Vårt sinne är tyvärr misstänksamt och väljer ofta att tolka det vi inte känner igen som något farligt.

 

 

 

När vi på Protea arbetar med ledningsgrupper slås vi ofta av hur mycket energiläckage som olikheter skapar. Det kan yttra sig som motsättningar mellan subgrupper eller att någon person upplevs som ”jobbig” eller att någon upplevs ha lågt engagemang. Detta är både sorgligt och onödigt. Tänk om alla kunde gå emot sina misstänksamma sinnen och fatta att vi är väldigt olika och att det är positivt. Då skulle en stor del av alla konflikter försvinna och medkänslan i världen öka dramatiskt. Det finns två typiska motsättningar som brukar ställa till problem. Den ena är mellan resultatorientering och relationsorientering och den andra mellan att tänka först och att göra först.

Byt inställning TILL Olikheter

Om du stör dig på en eller flera av dina kollegor i din grupp så fundera på om det kan ha med olikheter att göra. Fundera också på om du kan ändra på din inställning så att du slipper bli störd. Det är nämligen mycket lättare för dig att byta inställning än att ändra på dina kollegor. Självklart ska du också ge kollegorna feedback, men bara på sådant som de kan ändra på. Har du problem med en viss kollega kan du alltid tala om för kollegan hur du upplever er relation och vilka behov du har för att trivas och fungera bra på jobbet. Undvik att kritisera kollegan utan be bara om förståelse för dina behov. Det finns en effektiv metod för att ge feedback på det här sättet som heter Giraffspråket. Det bygger på att prata om upplevelser och att undvika tolkningar. Dina upplevelser är det bara du som känner till och de kan följaktligen inte debatteras. Du hittar en mer utförlig beskrivning av Giraffspråket i Proteas faktablad Giraffspråket, känslor, behov som du kan ladda ner från hemsidan.  Här är en animerad beskrivning av giraffspråket på Youtube.

Var öppen med ERA olikheter

I en väl fungerande grupp är det okej att tala öppet om olikheter. En förutsättning för det är att tilliten är hög inom gruppen. Då är det okej att exempelvis säga Vänta lite nu går det lite för fort för mig. Kan jag få lite tid att tänka innan jag tar ställning till förslaget, eller Jag skulle uppskatta om vi diskuterar syfte och mål innan vi går in på enskilda detaljer. Effektiviteten i en sådan grupp blir hög då alla kommer till sin rätt och var och en bidrar fullt ut med sina styrkor. Ett sådant klimat gynnar även motivationsnivån hos gruppmedlemmarna som känner att de behövs och att deras kompetens är värdefull.

Alla egenskaper är viktiga

Tyvärr är inte alla grupper väl fungerande. Vi möter ganska ofta grupper där vissa egenskaper är mer önskvärda än andra. Det kan exempelvis vara så att drivkraft värderas högre än administrativ förmåga. Inte sällan har det att göra med hur gruppens ledare är. Ledaren blir ett ideal som gruppens medlemmar vill efterlikna. Gruppen presterar sämre då vissa gruppmedlemmar inte kommer till sin rätt. Det gäller för ledaren att se detta och jobba för en attityd att alla personlighetsdrag behövs och är lika viktiga.

Utveckla din grundsyn och din empati

Vad kan du då göra för att minska problemen med olikheter? Först handlar det om att förstå att olikheter finns och att de ofta är mycket större än vad man kan föreställa sig. När man tänker på hur många faktorer det är som formar en människa är det nästan konstigt att vi kan förstå varandra över huvud taget. Med grundattityden: Vad spännande, här är en människa som är olik mig, tar du ett viktigt steg mot ett bättre samarbete.

Du kan också utveckla din empatiska förmåga genom att lära dig mer om hur olika människor fungerar, inklusive dig själv. Ett bra sätt är att helt enkelt att samtala med andra och ställa frågor på en nivå som är lite djupare än vad du normalt gör. Använd öppna frågor av typen Vad anser du om… eller Hur upplevde du … så får du en berättelse till svar. Det utvecklar din förståelse för andra men också för dig själv. En genväg till förståelsen för både dig och andra är att du lär dig om olika människotyper. Där rekommenderar vi Enneagrammet som vi har väldigt goda erfarenheter av. Du kan läsa mer om det här.

Med en positiv grundsyn på andra och en utvecklad empatisk förmåga blir du inte bara en bättre medlem i ledningsgruppen utan du får också en bättre tillvaro i stort.

 

 

 

 

 

 

 

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.