Är du ung kvinna och vill framåt i yrkeslivet, kanske mot ett chefsjobb? Här får du praktiska råd från ledande forskare i Sverige. Stressforskningsinstitutet  hade sin årliga stressforskningsdag den 26 mars på Stockholms Universitetet där flera forskare delade med sig av sina resultat och slutsatser. Årets tema var ”Kvinnor, stress och sömn”.   Anna Nyberg

Läs mer