Råd till kvinnor i karriären

Stressforskningsdagen

Helena Schiller föreläser om sömn.

Är du ung kvinna och vill framåt i yrkeslivet, kanske mot ett chefsjobb? Här får du praktiska råd från ledande forskare i Sverige.

Stressforskningsinstitutet  hade sin årliga stressforskningsdag den 26 mars på Stockholms Universitetet där flera forskare delade med sig av sina resultat och slutsatser. Årets tema var ”Kvinnor, stress och sömn”.

 

Anna Nyberg forskar om kvinnliga chefers arbetsförhållanden, karriärutveckling och hälsa. Hon ger följande råd till unga kvinnor i karriären. Dessa råd är belagda med forskning:

  • Skaffa dig en hög utbildning.
  • Var tydlig med att du har ambitionen att avancera på jobbet.
  • Se till att ha en tydlig överenskommelse med din partner om uppdelning av hemarbete. Många kvinnor tar ett större ansvar för hemmet och har därför fler stressrelaterade besvär än män.

Om du redan är chef ger Anna dig rådet att bli bra på att prioritera. Det är viktigt att du tänker på dig själv och din hälsa, eftersom många kvinnor tenderar att ge andras behov större prioritet. Det är också viktigt att du har en bra fördelning av ansvar och arbetsinsats i hemarbetet.

För män är det andra faktorer som påverkar sannolikheten till befordran och högre lön, bland annat att jobba mycket, mer än 60 timmar per vecka, och att ha konflikter med chefer, jo faktiskt visade forskningen det.

Ett annat intressant samband som Anna Nyberg beskrev i sitt föredrag handlar om hur position i arbetslivet påverkar hälsan. För män är det en fördel att göra karriär eftersom män som befinner sig i organisationens högsta skikt mår bättre än män på lägre nivåer. För kvinnor som lyckas göra karriär finns inte detta samband. Kvinnliga chefer på alla nivåer mår ungefär lika bra eller dåligt. Forskarna har ännu ingen förklaring till skillnaden. Möjliga faktorer som Anna Nyberg nämnde är att kvinnor måste arbeta hårdare för att nå samma nivåer som män, bristande stöd i organisationen och att kvinnor kan bli bestraffade snarare än belönade för bedrifter i manliga sfärer.

Föredragen under Stressforskningsdagen filmades och finns nu på Stressforskningsinstitutets nya Youtube-kanal. Du hittar den här.

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Respons

  Kommentarer: 2


  1. Ser fram emot länken!

Din feedback