Bli smartare – från autopilot till medvetna val

För att bli smartare, som ledare och som människa, behöver du gå från att köra på autopiloten till att göra medvetna val. En stor del av det vi gör under en dag, gör vi med autopiloten, som att dricka kaffe till frukost varje dag. Autopiloten är bra för att bli effektiv men vissa vanor kan utgöra hinder för framgång. Man brukar säga att först formar vi våra vanor (ofta under uppväxten) och sedan formar vanorna oss. 


 

kaffekopp-och-hand-litenMänniskor är tänkande varelser, vi tänker mycket, nästan hela tiden. Du kan märka det som en röst som kommenterar, tycker till och talar om vad du borde göra inuti ditt huvud. Även våra tankar styrs av autopiloten och vissa tankar tänker vi ofta, de repeteras om och om igen. Första gången kanske tanken är nyttig genom att uppmärksamma oss på något viktigt, men inte tionde gången eller hundrade. En stor del av våra tankar är negativa och när dessa tankar repeteras förstärks en negativ stämning i vårt sinne. Den färgar av sig på vårt beteende och på vad vi säger till andra. ”Det kommer inte att gå.” ”Att han aldrig kan komma ihåg något!” ”Kan hon aldrig lära sig att ta ansvar?”

Om vi börjar undersöka sanningshalten i repetitiva tankar kommer vi finna att de ofta inte är sanna. Vi grundar alltså vårt agerande på felaktiga antaganden. Det är inte bra, för det medför att vi fattar felaktiga beslut. Detta är anledningen till att du som ledare behöver förstå hur tankar fungerar.

Här följer några exempel från samtal med kunder till Protea Leadership.

Exempel 1: ”Om inte jag ställer upp och löser problemet nu på en gång så kommer det gå åt skogen med hela projektet.”

Är det sant? Nej, det finns andra personer som har detta som sin uppgift, låt dem göra detta medan du sköter dina arbetsuppgifter. Då blir helheten bättre för alla inblandade.

Exempel 2: ”Tyckande och känslosnack hör inte hemma på jobbet. Vi är här för att åstadkomma resultat!”

Är det sant? Nej, om du möter dina kollegor med denna attityd är det stor risk att de inte känner sig sedda utan överkörda och dessutom går du miste om möjligheten att bygga en starkare relation. Effektiva och innovativa organisationer utmärks av tillit och acceptans av människors olikheter.

Exempel 3: ”Jag måste springa till bussen för att hinna hämta på dagis.”

Är det sant? Nej, dels kommer det snart en annan buss, dels gör några minuter ingen skillnad för min dotter utan hon blir lika glad när jag än kommer, oavsett vilken tid det är.

Exempel 4: ”Det är ingen idé att jag försöker, det kommer ändå inte att gå.”

Är det sant? Nej, det finns fler möjligheter än de jag tänkt på hittills. Om jag tar hjälp av mina kollegor kommer vi hitta en bra lösning.

Slutsatsen är att alla dessa repetitiva, ofta negativa tankar, påverkar oss negativt, tar tid och energi som istället kunde gå till utveckling. Vi behöver en metod för att bryta de repetitiva tankarnas inflytande över oss.

Känner du igen detta hos dina kollegor? Ofta är det lättare att se hos andra. Fundera också över i hur hög grad detta finns hos dig. Det första steget för att göra dig fri från repetitiva tankar är att lägga märke till dem. Förstärk effekten genom att skriva ner repetitiva tankar.

Mer om hur du gör dig fri från repetitiva tankar kommer i nästa blogginlägg. Om du inte vill vänta, kontakta oss på Protea redan idag så bokar vi ett möte.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.