En superkraft för ledare – att ställa frågor och att lyssna

Handlar ledarskap om att säga åt folk vad de ska göra? Nej, oftast inte. En av ledarens viktigaste superkrafter är att ställa frågor och att lyssna. Gör det så bygger du tillit samtidigt som du frigör kreativitet och glädje i ditt team.Att vara ledare är krävande. Det är många som har höga förväntningar på dig. En superkraft som många ledare kanske missat är förmågan att ställa frågor på ett smart sätt och att lära sig att verkligen lyssna till svaren. Det finns andra yrkesgrupper som lär sig detta i grundutbildningen som psykologer och socionomer, men sällan ledare. Om du ska satsa på ett område att utveckla, satsa på att ställa frågor och att lyssna.

I ett samtal fokuserar de flesta på vad de ska säga härnäst. Vi filar på budskapet, hisspitchen och argumenten. Det är bra, men det finns större potential i att förbereda bra frågor och öva på att lyssna aktivt. Det kan du göra både på jobbet och på fritiden, så passa på under semestern.

Frågorna

Om du vill lära känna en annan person är det bra att använda öppna frågor. Det är frågor som inte går att besvara med ja eller nej. Personen du talar med får möjlighet att styra samtalet dit de vill och då kommer de uppleva att du är en väldigt trevlig person, trots att du inte sagt så många ord. Bra frågeord att inleda dina frågor med är ”Vad?” ”Hur?” ”Vilka?”

”Vad betyder framgång/vänskap … för dig?”

”Hur skulle du vilja göra för att ta nästa steg?”

”Vilket karaktärsdrag hos dig själv är du mest trött på?”

”Vad är ditt motto?”

”Vilka alternativ ser du i den nuvarande situationen?”

Om du vill bli inspirerad finns en samling frågor som författaren Marcel Proust sägs ha skrivit som ett sätt att lära känna en annan person på djupet. Det finns också forskning av Arthur och Elaine Aron som visar att slumpmässiga par som fick ett formulär med 36 frågor att ställa till varandra utvecklade en positiv relation. Här finns många bra frågor. Att lära sig några användbara frågor utantill är en bra start. Den du pratar med kommer nästan aldrig märka att frågan var inlärd.

Öppna frågor är svårare än man kan tro. Ofta råkar man falla tillbaka i stängda frågor (ja/nej-frågor) utan att själv lägga märke till det.

”Har du provat kite-surfing?”

”Är du nöjd med din nya mobil?”

”Tycker du att vi ska göra så?”

När den andra personen svarar följer du upp med passande följdfrågor. Forskning vid Harvard visar att det ytterligare stärker känslan av positiv kontakt. Dessutom visar det sig att det är enkelt för de flesta att komma på bra följdfrågor.

”Det låter spännande, kan du berätta mer?”

”Vad gjorde du då?”

”Hur kommer det sig?”

Aktivt lyssnande

Aktivt lyssnande är en superkraft i sig själv. Genom att lyssna aktivt på andra personer stärker du relationen samtidigt som du lär känna den andra personen. Genom aktivt lyssnande får du den andra personen att känna sig sedd. Det kan kännas som att ni sitter i en egen bubbla, lite för er själva.

Det som är viktigt är att få undan allt som kan distrahera. Det kan handla om mobilen, datorn, andra människor, bullriga miljöer och annat i omgivningen. Lika viktigt är det att ha koll på sitt inre, eftersom dina tankar kan vara ett stort hinder för aktivt lyssnande. Vi talar långsammare än vår kapacitet att tänka och det gör att det blir tankekapacitet över medan du lyssnar och snart är du helt fångad i tankar om vad du ska säga på nästa möte, vad du ska göra på semestern eller grubblerier kring det som hände vid kaffemaskinen i morse. Det här är inte lätt att styra, eftersom våra tankar vandrar en stor del av tiden.

Hur mycket vandrar tankarna? Olika studier har kommit fram till lite olika resuLtat. En studie från 2010 visar att tankarna vandrar 60 % av tiden när vi borstar tänderna och tio procent av tiden när vi har sex. Du kan se ett TED Talk av forskaren bakom den studien, Matt Killingsworth, här om kopplingen mellan lycka och vandrande tankar.

Summera tillbaka

Ett bra sätt för att hålla kvar fokus på den andra personen är att du bestämmer dig för att du ska summera det du har hört. Det blir samtidigt en kontroll av att du uppfattat den andra personen rätt. Bara att du ställer frågan förmedlar till den andra att ”Det du säger är viktigt för mig”. När du summerar tillbaka känner sig den andra personen förstådd.

Gör så här:

  1. Ställ en öppen fråga för att starta samtalet.
  2. Lyssna aktivt på svaret.
  3. Summera det du hört. ”Så du menar att det viktigaste för dig just nu är att komma igång med träningen? Har jag förstått dig rätt?”
  4. Låt den andra personen avgöra om du uppfattat rätt, summera om vid behov.
  5. Ställ en följdfråga och fortsätt att lyssna.

Ju mer du tränar desto bättre blir du

Bli mer nyfiken på människor du möter. Passa på under sommaren och träna att ställa frågor och att lyssna aktivt. Du kommer bli överraskad av effekten. Träna på dina nära och kära, på avlägsna släktingar på en släktträff eller på en kollega som du inte brukar prata med.

Dela gärna med dig av dina erfarenheter i kommentarsfältet.

Vill du satsa ännu mer på denna superkraft, ta då kontakt med oss på Protea. Vi hjälper dig att träna effektivt, i individuella program eller i grupp.

Trevlig sommar,

önskar Mona, Erik och Jan från Protea Leadership

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.