Nyårshälsning med spaningar på 2016

2016 går mot sitt slut och Protea har spanat in de viktigaste trender inom ledarskapsområdet från det gångna året. Vi ser både negativa och positiva trender men har goda förhoppningar inför 2017.


En första spaning handlar om trenden att välja auktoritära ledare. Vi ser det exempelvis i USA, Polen, Turkiet, Ungern och Slovakien. En anledning kan vara att många människor upplever världen som mer otrygg nu och vill hitta enkla förklaringar till att det är så, exempelvis att det beror på invandring eller varför inte kinesisk handelspolitik. Under 2016 har det varit populärt att skylla på det politiska etablissemanget. Att det har blivit som det har blivit beror alltså på en odefinierad samling föredettingar som inte är beredda att riskera sina politiska karriärer och därför alltid beter sig politiskt korrekt (PK). Det är klart att det då känns befriande när det stiger fram nya personer som berättar vad som är fel och vågar lova stora förändringar i en riktning som känns trygg och begriplig. Det känns så bra så varför bry sig om att ifrågasätta det de säger eller bedöma deras förmåga att verkligen leverera det de lovar.

Detta är givetvis oroväckande men det är lätt att låta sig påverkas för mycket av alla negativa nyheter som dominerar nyhetsflödet. Den amerikanska organisationen Freedom House gör en årlig mätning där världen delas i fria, delvis fria och ofria länder. Enligt denna analys har antalet demokratier i världen mer än dubblerats de senaste 40 åren och idag finns alltså dubbelt så många demokratier som diktaturer i världen. I början av 1970-talet var situationen den omvända.

Ett auktoritärt ledarskap behöver inte vara dåligt. Vid en större förändring i en organisation är det nödvändigt med ett auktoritärt ledarskap där ledarna visar och instruerar sina medarbetare hur de ska göra. Detta bygger på att ledarna kan någonting som de ska lära ut till sina medarbetare. Det auktoritära ledarskap vi ser breda ut sig över världen är annorlunda för det verkar inte bygga på att ledarna kan något och fakta tycks tillhöra det oväsentliga.

Då kommer vi osökt in på en annan spaning och den trenden kan vi kalla faktaresistens. Faktaresistens betyder att inte lyssna på fakta som går på tvärs med ens egen uppfattning. Det är för övrigt ett nyord som kom in i svenskan under 2015. När vi känner oss otrygga blir vi mer fixerade vid bilden vi har av oss själva och av världen runt omkring oss. Vi tål inte se saker som de verkligen är utan vårt ego skyddar oss mot det som känns främmande och komplicerat. ”Det känns bra i mig då världens mäktigaste ledare säger att klimatförändringarna bara är ett kinesiskt påhitt. Vad skönt, då slipper jag ha dåligt samvete för att jag åker till Thailand på semester varje år”. Faktaresistens är en dålig och farlig trend. Ett av de viktigaste inslagen i Proteas utvecklingsprogram är att träna sig att se verkligheten som den är och inte som vi tror att den är eller vill att den ska vara. En skev bild av världen och sig själv leder till dåliga beslut, sämre relationer med andra människor, energiläckage, rädslor och sämre förutsättningar att lyckas i karriären och i livet.

Ytterligare en trend på samma tema är att fejka nyheter för att få vissa fördelar av det. Vi har sedan länge kunnat läsa om trollfabriker där nyheter och åsikter produceras med syfte att desorientera och skapa förskjutningar av sanningen. Fejkade nyheter förekom nyligen i samband med amerikanska valet och en del tror att de hade en viss påverkan på resultatet. Vi kan anta att den här utvecklingen fortsätter och att fejknyheter blir än vanligare framöver. George Orwell anade detta redan 1948 då han skrev sin berömda roman ”1984” men kunde nog inte föreställa sig hur farligt detta kan bli i kombination med internet som skickar en ”nyhet” runt jorden på några sekunder.

“War is peace.

Freedom is slavery.

Ignorance is strength.”

  (Från 1984 av George Orwell)

Det har alltid varit viktigt med ett sunt ifrågasättande av fakta man samlar in från olika källor, men nu är det viktigare än någonsin. Därför är det viktigt med tid för reflektion, varje dag. En stor risk är annars att glömma ifrågasättandet i den dagliga stressen.

Höga VD-löner har varit uppe till debatt flera gånger under 2016 och så även här i form av en spaning. Professor Lars Engwall kommenterar en undersökning gjord av SvD och han menar att anledningen till att de allra högst betalda VD-arnas löner stigit så mycket under senare år beror på att lönen är ett sätt att mäta status. I årsredovisningar går det att hitta exakta uppgifter om ersättning till VD vilket gör det enkelt att jämföra. Pengarna i sig är inte det intressanta utan om lönen är högre eller lägre än vad andra jämförbara personer har. Samma fenomen finns i många olika branscher och företag, att lönen används för att göra en trappa där det viktiga är att stå högst upp, inte egentligen hur många kronor lönen är. Detta ser vi på Protea som ett exempel på hur egot styr en individs tänkande och agerande. Vi menar att utveckling för individer handlar om att frigöra sig från sitt ego, att det är så man blir en mer mogen människa. Och att mogna människor blir bra och uppskattade ledare.

Vår spaning är att även om rubrikerna visar på egostyrda personer i toppen på vissa bolag så finns en utveckling i näringslivet mot en ökande mänsklig mognad hos ledare. Det finns en stor öppenhet för att våga se sig själv och sina mindre smickrande egodrivna sidor och att utmana dessa i en strävan att utvecklas som ledare och som människa. Bortom rubrikerna ser vi en utveckling som är långt mer positiv. Vi vill dock påpeka att vi inte träffat de namngivna VD-arna som tidningarna skriver om och därför inte kan uttala oss om deras egon, utan detta är en spaning för att visa på generella trender.

En annan trend vi kunnat se under 2016 är att fler kvinnor tackar ja till VD-uppdrag. De har fått frågan för att de är bäst lämpade för jobbet, inte som någon kvotering för att bättra på statistiken och de gör ett väldigt bra jobb i sin nya roll. Vi arbetar med många företag och i olika branscher och hoppas att detta genombrott ska fortsätter under kommande år. Detta är framför allt företag som ofta existerar under medias radar och därför inte uppmärksammas så mycket. Det är inte de allra största börsbolagen och inte heller hajpade start-up-bolag. Detta är vanliga företag som skapar värde för sina kunder och givande jobb för de anställda. Detta är de företag som bygger upp Sveriges ekonomi och välstånd.

Nu riktar vi blickarna mot 2017 och önskar ett gott slut på 2016

Mona och Erik

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback