Positiv feedback redan från starten

Du har lärt dig att ge positiv feedback till medarbetare när de gjort något bra. Hur kan du ta positiv feedback till en ny nivå?   Varför vänta? Ge positiv feedback redan från starten av ett uppdrag, projekt eller arbetsuppgift! Du blir en mer engagerad och närvarande ledare. Samtidigt utvecklar och motiverar du dina medarbetare. 
 


POSITIV FEEDBACK

Kanske tänker du att feedback är något du som ledare ger efter ett genomfört uppdrag, när du ser att det blev bra? Det är bra, men du kan använda positiv feedback mer effektivt genom att ge positiv feedback redan från starten av uppdraget. Det är ju i början som du kan stärka motivationen och påverka valet av metoder. Positiv feedback är det bästa sättet om du vill påverka någon annans beteende. Och det vill vi ju både nu och då, både på jobbet och utanför. Låt fokus vara på stegen i arbetet, processen, och inte bara på slutprodukten. Då kommer du automatiskt att fokusera på beteende och undvika att kommentera medarbetaren som person. Det är också bra, eftersom det är beteenden som går att påverka men vi kan inte ändra vår egen person (så mycket).

Vad är det du kan uppmärksamma?

  • små framsteg,
  • bra vägval,
  • vunna delsegrar.
  • Uppmuntra även ansträngningar även om resultatet inte blir exakt det förväntade.

Då kommer projektgruppen känna att den får energi från dig som ledare. Och naturligtvis ger du även positiv feedback när uppdraget är avslutat. Kanske i kombination med att reflektera och se till att få med lärdomar till kommande projekt.

  • Vad gjorde vi bra?
  • Vad gick snett?
  • Vad kan vi lära inför framtiden?

Growth Mindset

Genom att ge positiv feedback redan från starten stärker du den inställning som psykologen Carol Dweck vid Stanford University kallar ”Growth Mindset” eller dynamisk inställning på svenska. Dynamisk inställning innebär att en person ser sina förmågor som möjliga att utveckla. Motsatsen kallas ”Fixed Mindset” eller fixerad inställning som innebär att personen uppfattar att förmågor är medfödda och antingen har man det eller så har man det inte. Om man har den inställningen är det lätt att ge upp när det tar emot. En person med dynamisk inställning möter motgångar med konstruktiva lösningar och förnyade ansträngningar. När du ger positiv feedback för ansträngningar att utvecklas kan du hjälpa medarbetare att hamna i ”Growth Mindset”. Det här är ett intressant område som förtjänar sin egen artikel. Vi rekommenderar varmt Carol Dwecks bok ”Mindset”.

AKTIVT LYSSNANDE

Förr handlade ledarskap om att tala om för medarbetarna vad som skulle göras, hur och när. Nu handlar ledarskap om att lyssna aktivt på medarbetarna. Att kunna ställa öppna frågor och sedan hålla tyst och lyssna uppmärksamt på svaret är en av de viktigaste förmågorna som ledare behöver träna på. Aktivt lyssnande är grunden för det motiverande ledarskapet. Eftersom aktivt lyssnande är en sorts bekräftelse kan man också se det som en form av positiv feedback.

EN GÅVA

Att verkligen se en annan person och sedan ge relevant feedback i syfte att stärka personen är att ge en gåva. Alla är inte bra på att ta emot gåvan. Förvänta dig inte tacksamhet. Om du vet att du ger en gåva så räcker det med det. Vår uppmärksamhet är ofta splittrad och det gör oss trötta och distanserade, från varandra och från livet. Genom att träna dig att vara mer närvarande i nuet kommer du själv att må bättre och du kommer att kunna ge uppmärksamhetens gåva till människor du möter.

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.