Vad är egentligen närvaro?

Närvaro är ett ord vi ofta återkommer till. Vad är egentligen närvaro? Det kan vara svårt att ge en uttömmande förklaring. Därför vill vi förklara med hjälp av en dikt. Vi tycker att denna dikt ger en tydlig bild av vad det innebär att vara närvarande med en annan människa. Vår förhoppning är att du också tycker dikten är vacker och att den kan förtydliga begreppet närvaro.
Närvaro

en dikt skriven av Raija Kemppainen

 

Jag älskar dig

för att din blick inte fladdrar iväg

för att du inte

byter ställning i stolen

eller stampar knappt hörbart med foten

eller sneglar mot

armbandsuret

eller mobilen

eller utgången

trots att jag varken har kommit till

punkt eller poäng

med min berättelse

utan fortsätter att förklara

vad jag tänkte

och vad jag kände

innan det hände

innan det vände.

Jag älskar dig

för att det inte bildas något spindelnät i dina ögon

trots att det dröjer så länge

innan du får höra

vad det var som

sedan hände.

Din blick lika vaken

som hos en hund som väntar på sista biten

som den vet att den får

lika skarp som hos den

som talar om

klara mål

framförhållning

struktur

och precision.

Jag älskar dig för att du

inte avbryter mig

utan förstår

att sedan, när du hört

vad som hände

när det vände

är ju stunden

mellan berättaren och lyssnaren

nästan alldeles

vid sin ände.

 

Alla människor är närvarande mer eller mindre. Konsten som ledare är att kunna vara närvarande när det verkligen gäller. Det kan vara i ett utvecklingssamtal med en medarbetare eller under ett snabbt möte vid kaffeautomaten. Genom att vara närvarande visar du att den andra personen är betydelsefull och det bygger i sin tur tillit. Tillit är grunden för ett gott och effektivt samarbete.

 

Det som kan störa närvaron är när man fastnar i sina tankar. Då är kroppen närvarande men din uppmärksamhet är långt borta. Du kan träna dig i att bli bättre på att vara närvarande. Två metoder som vi på Protea rekommenderar är olika former av medveten närvaro/meditation och att träna dig i att lyssna aktivt. Om du tränar regelbundet kommer du att märka en utveckling.

 

Du kan läsa mer om vikten av närvaro för ledare i följande inlägg:

Gör som Christer Gardell – använd mindfulness på jobbet.

Att ställa frågor och lyssna – en superkraft för ledare

”Min chef gillar mig!” 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.