Vad driver en ledare och entreprenör?

Många ledare och entreprenörer jobbar mycket mer än 40 timmar i veckan. En rimlig slutsats är att de har en mycket stark motivation för att både orka och vilja jobba så mycket. Vad är det som driver en ledare och entreprenör?


Stockholm, här finns många entreprenörer och spännande start-ups. Svenskt ledarskap skapar de rätta förutsättningarna för innovation.

 


Det finns fortfarande många som tror att ledare drivs av att tjäna mer pengar, att de vill ha makt att bestämma över andra personer och att de vill bli kända. Detta stämmer inte med vår erfarenhet som ledarutvecklare. Jakten på mer pengar fungerar helt enkelt inte som motivation under mer än några år. Framgångsrika personer med höga inkomster tappar förvånansvärt ofta sugen efter bara några år. Det måste till helt andra faktorer än pengar. Hur kan du göra för att använda andra motivationsfaktorer i ditt företag?

Här följer några starka motivationsfaktorer som driver många entreprenörer.

  1. Det är roligt att driva företag. Det är otroligt stimulerande särskilt i företag som växer snabbt eftersom det hela tiden kommer nya utmaningar. Många entreprenörer vill se sina idéer bli verklighet och få spridning. De blir stimulerade av att så fort de löst ett problem så dyker det upp två nya. De behöver aldrig vara rädda för att få det tråkigt.
  2. Att driva ett företag som anställer personer som kanske varit arbetslösa och nu får en chans att etablera sig på arbetsmarknaden gör entreprenörerna stolta. Att kunna bidra till att både enskilda individer och hela samhället utvecklas är i sig en belöning som väger tyngre än några extra tusenlappar i lönekuvertet. Vi har ju också många framgångsrika sociala entreprenörer som vuxit fram under de senaste åren som tydligt visar att de drivs av annat än pengar.
  3. Att skapa nya smarta lösningar som hjälper miljön eller att genom att driva det egna företaget med minimal miljöpåverkan är också starka drivkrafter.
  4. Att skapa ett framgångsrikt företag på egen hand går inte. Det är helt avgörande att ha duktiga människor omkring sig och känslan av att vara en del i ett samkört och effektivt team är väldigt positiv och i sig en viktig motivationsfaktor. Människor som varit med i sådana team pratar fortfarande lyriskt om upplevelsen många år efter att teamet av olika skäl splittrats.
  5. Till sist en faktor som också är väldigt viktig, nämligen att vara med som delägare i företaget. Vi brukar alltid lyfta fram vikten av att de mål jag jobbar mot är mina egna, som jag själv valt. Det stärker motivationen. Som ägare kommer denna faktor på köpet.

Vi har många aktiva entreprenörer i Sverige. Den svenska ledarstilen och vårt sätt att bygga organisationer skapar bra förutsättningar för att bygga framgångsrika företag. Många av de nya jobb som Sverige behöver skapas i nystartade företag ledda av en entreprenör som brinner för sin affärsidé och sin ”baby”.

Idag 13 april publicerade Spotifys grundare Daniel Ek och Martin Lorenzon ett öppet brev med uppmaningar till landets regering att förbättra tre viktiga förutsättningar för att entreprenörer och deras företag ska vilja och kunna växa i Sverige. Vi hoppas att politikerna läser brevet och sedan snabbt agerar. Sverige och alla vi som bor här behöver dessa nya företag och de jobbtillfällen de skapar. Spotifys grundare har visat att det är möjligt att nå ut i hela världen och de inspirerar många andra att satsa på sina idéer. Vi håller tummarna att våra politiker också blir inspirerade och är beredda att ompröva sin inställning till mindre företag!

 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.

Bli den första att skriva en kommentar.

Din feedback