3 sätt att behålla din personal

”Kan vi ta ett möte under dagen?” frågar en av dina medarbetare när ni möts vid kaffeautomaten på morgonen. Direkt känner du hur det blir iskallt i maggropen. Är det ännu en uppsägning på gång? Detta är den verklighet många ledare befinner sig i just nu. Här kan du läsa om 3 sätt att behålla din personal.


team_samarbete_psykologisk_trygghet_inre_motivation_protea_leadership

 

kom på proteas webinarium 22 april 2022

Protea bjuder in till ett webinarium fredag den 22 april om hur du kan behålla personal genom att stimulera inre motivation.

Anmäl dig på Linkedin – klicka här – eller mejla oss på protea at protea.se

3 sätt att behålla personal

Alla 3 sätten att behålla personal kan sammanfattas med att du som ledare visar ett genuint intresse för medarbetarna. Det kan du enkelt göra genom att gå runt på kontoret, stanna till, ställ öppna frågor och lyssna uppmärksamt och intresserat på svaren. Passa gärna på att ge positiv feedback.

  • Använd öppna frågor (Vad? Hur? Vilka?) för att involvera medarbetarna när du delegerar. Det stärker upplevelsen av självbestämmande. Läs mer här.
  • Lyssna uppmärksamt när du frågar efter förslag från dina medarbetare. Visa att du värdesätter deras idéer. Det stärker upplevelsen av kompetens. Läs mer här.
  • Ge positiv feedback till alla medarbetare, varje vecka eller oftare. Då visar du att du ser deras ansträngningar och framsteg. Så visar du alltså omtanke och det stärker upplevelsen av gemenskap. Läs mer här.

Hur kan det handla om så enkla saker som att ställa öppna frågor och lyssna? Därför att det påverkar den inre motivationen. Det finns mer att läsa om inre motivation längre ner i denna artikel.

Det här förutsätter att arbetsplatsen fungerar bra och är i grunden sund. Annars behöver du börja med att rätta till hygienfaktorerna, för om det finns ett starkt missnöje måste det undanröjas först innan förslagen ovan med öppna frågor och lyssnande blir verksamma.

motiverade medarbetare stannar

Många verksamheter går nu på högvarv och efterfrågan på duktiga medarbetare är stor. Rekryterare är aktiva och kontaktar säkert några av dina medarbetare denna vecka med frikostiga erbjudanden. Samtidigt behöver du alla dina medarbetare och skulle gärna anställa några till. Du orkar inte med en uppsägning till. Dessutom bidrar varje uppsägning till att sänka stämningen på arbetsplatsen, när de som är kvar undrar om de missar en fantastisk möjlighet. Nu är det viktigt att snabbt vända utvecklingen. Vad kan du göra?

SDT_Self_Determimation_Theory_Sjalvbestammandeteorin_Protea_Leadership

självbestämmandeteorin

För att förstå dina möjligheter att få medarbetarna att vilja stanna kvar kan vi utgå från en modell för motivation, Självbestämmandeteorin (på engelska Self Determination Theory eller SDT). Vi kan illustrera den med en triangel som beskriver tre grundläggande psykologiska behov. Alla tre sidorna i triangeln behöver vara tillgodosedda för att en individ ska uppleva en stark inre motivation. Personer som känner en stark inre motivation har en väsentligt lägre risk att byta jobb. Varför byta när man tycker att man har världens bästa jobb? Det finns en liknande triangel som förklarar hur en brand fungerar. Den behöver brännbart material, syre och värme för att brinna. Om du tar bort minst en av faktorerna då slocknar branden. Samma gäller för motivation. Om minst en av faktorerna inte känns bra, då falnar den inre motivationen och det är då en medarbetare är mottaglig för rekryterarna erbjudanden.

Självbestämmandeteorin är ett område där mycket forskning sker. Om du vill fördjupa dig, läs mer här på forskarnas egen hemsida.

Här följer en genomgång av de tre grundläggande behoven.

Självbestämmande

Det första behovet heter självbestämmande. För att känna motivation är det viktigt att uppleva att jag gör det jag gör av egen fri vilja, att jag har inflytande över min arbetssituation. Det betyder inte att man kan bestämma helt fritt precis vad man har lust att göra idag. Det räcker med att känna att jag kan bestämma inom givna ramar. Därför att bli styrd ner till minsta detalj dödar motivation. Ett exempel är när arbetsbelastningen är hög och ledningen beordrar övertidsarbete. Det kan sänka motivationen om medarbetaren upplever sig överkörd av ledningen. Å andra sidan kan det stärka motivationen om det gör att medarbetaren känner sig viktig och behövd. Här är det nyanserna i ledarens sätt att kommunicera som gör skillnaden.

Kompetens

Det andra behovet är kompetens. Det är också viktigt att känna sig kompetent på jobbet. Kompetent innebär att känna att jag får utveckla relevanta förmågor, att förstå hur det jag gör hänger samman med helheten och att utveckla mig till en nivå där jag känner mig skicklig. Det kan du som ledare göra genom att ge stöd till medarbetarna att träna sina förmågor, uppmuntran att utvecklas mer och utrymme att använda sina förmågor.

Gemenskap

Det tredje viktiga behovet är gemenskap. En person som känner samhörighet och engagemang för och från sin grupp, en känsla av att höra till kommer att uppleva inre motivation. Det är viktigt att både få visa omtanke och ta emot omtanke från sina kollegor. Omtanke i båda riktningarna stärker upplevelsen av gemenskap. Det finns så mycket du som ledare kan göra för att skapa en positiv och varm företagskultur. Tänk på att du är en förebild. Var tydlig och uthållig i positiva beteenden så ska du se att fler tar efter.

Läs mer om Självbestämmandeteorin här.

I våra program

På Protea stöttar vi våra kunder (ledare med eller utan personalansvar) i att identifiera och sedan orka genomföra olika konkreta åtgärder som gör skillnad. Samtidigt som de gör allt det vanliga dagliga arbetet, vilket ofta är svårt att hinna med. Tydliga mål underlättar när man vill förändra beteenden. Det man tränar på blir man bra på. Och effekterna på teamet i form av ökad motivation och trivsel kommer, helt garanterat!

Kontakta oss för att höra mer om hur du kan göra rätt saker för att behålla dina medarbetare.

 

 

 

 

 


 

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.