Framtidens ledarskap är agilt

För att förstå vart framtidens ledarskap är på väg kan vi få vägledning av det ledarskap som finns i organisationer med väl fungerande agilt arbetssätt. Därför ordnade Protea Leadership ett webinarium ”Lyckas med agil transformation” den 25 november 2022. Här kommer en sammanfattning av de viktigaste lärdomarna som kom fram under webinariet.

Ledarna är viktiga i förändringar

Ledarna är ryggraden i kulturen. De kan bidra till att kulturen blir stark och sund men om ledarna inte funkar i sina roller kan de göra att kulturen blir svag, otydlig och negativ. Därför behöver ledare mer än någonsin få utbildning, verktyg och stöd för att kunna göra sitt jobb på ett bra sätt. På Protea har vi metoder och verktyg för att ge ledarna rätt förutsättningar. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Fredag den 25 november genomförde vi ett webinarium då tre personer med lång erfarenhet av att genomföra agila transformationer berättade om sina erfarenheter och svarade på lyssnarnas frågor.

lärdomar om ledarskap

Ledarens roll i en agil organisation är att fungera som en trädgårdsmästare. Fokus ligger på att skapa rätt förutsättningar så att frön kan gro och träden växa och ge frukt. Ledaren står alltså inte i fokus, som i en traditionell organisation. Det kan vara en svår omställning. Det är viktigt för ledaren att hitta nya sätt att värdesätta sina egna insatser, som att finna glädjen i att se andra växa.

Att vara en coachande närvarande ledare tar tid. En tidsuppskattning är 5% av en heltid för varje medarbetare. Det begränsar det antal personer en ledare kan ha givet att ledaren också har andra arbetsuppgifter. När trycket på andra arbetsuppgifter ökar visar erfarenhet att det som då får stryka på foten är att ta sig tiden att vara en coachande ledare.

Om du är ledare i en organisation som ska påbörja en agil transformation, ställ då en fråga till dig själv. Vad är det jag tycker om i chefsrollen? Låt svaret på den frågan vägleda dig när du väljer eller ansöker om en roll i den nya agila organisationen. Strunta i traditionella tankar på karriär och välj med hjärtat.

För att lyckas med en agil transformation är det också viktigt att organisationens egna medarbetare tar ledande roller, inte konsulter, annars kommer organisationen få svårt att stå på ena ben när konsulternas uppdrag avslutas. Alltså måste dessa personer kunna frigöra tid för att vara involverade i den agila transformationen.

lärdomar om organisationen

En grundtanke i det agila arbetssättet är att teamet planerar leveranserna. Personer som tidigare varit chefer i en traditionell organisation hade förut full beslutanderätt kring leveranser och det krävs en omställning hos ledaren för att fullt ut våga lita på att teamet fattar rätt beslut och gör ett bra jobb.

Det tar lång tid att fullt ut genomföra en agil transformation. Räkna med fyra till sex år. Då har verksamheten kanske blivit fyra gånger mer effektiv än innan transformationen inleddes. Det är fantastiskt bra, men så känns det kanske inte varje dag.

För att lyckas med en agil transformation är det viktigt att den högsta ledningen i organisationen ger sitt fulla stöd. För att transformationen ska fungera bra behöver ofta olika processer och strukturer i verksamheten ändras så att de stödjer den agila metodiken och inte motverkar den. Att ändras är krävande, men det gäller att inte ge upp i förtid utan idogt fortsätta transformationen, steg för steg.

Risken är stor för ”återfall” i gamla beteenden när något går snett eller när man stöter på en struktur som motverkar det agila arbetssättet. Var uppmärksam på detta och uthållig.

Ibland passar inte agila metoder. Låt då bli att införa metoderna där. Det handlar exempelvis om verksamheter där arbetsuppgifterna är desamma och återkommer gång på gång.

Varför göra en agil transformation?

Till sist kan det vara bra att påminna sig om vilka anledningarna till att göra en agil transformation är.

  • Agila metoder skapar ett effektivt flöde som är inriktat på att skapa värde.
  • Agila metoder passar när ändringar sker ofta och med kort framförhållning. Så upplever många att det känns i en värld som blir allt mer komplex och med en hög grad av osäkerhet. VUCA är ett begrepp som beskriver detta. Läs mer här.
  • I agila organisationer vill man väcka en inre motivation hos medarbetarna. Den uppstår när teamen får en hög grad av självbestämmande, har all kompetens för att lösa uppgiften och tar ett gemensamt ansvar för att nå sina mål. Mottot är frihet under ansvar.
  • Målet är att kunna leverera snabbare och av högre kvalitet samtidigt som personalen trivs och mår bra. Det är grunden för en framgångsrik verksamhet.

Vi tackar panelen

I panelen deltog:

  • Jenny Persson från Dandy People, som jobbat med agil transformation på Försäkringskassan i ett flertal år innan hon började som konsult.
  • Per Brandt, idag CTO på Lumera. Tidigare ansvarig för införande av agilt arbetssätt inom Sungard, först i Sverige sedan globalt i en organisation med 6.000 utvecklare.
  • Yasir bin Sahmsudin från Brejn med många års erfarenhet av att komma in och stötta organisationer i agilt arbetssätt.

Stort tack till våra talare för att ni så generöst delade med er av er erfarenhet!

Tack till alla deltagare som kom och för alla bra frågor ni ställde.

Nästa webinarium fredag den 27 januari kl. 8-9

Vi hoppas få se er på nästa webinarium fredag den 27 januari 2023 klockan 8-9. Då kommer vi presentera praktiska verktyg för framtidens ledarskap. Anmäl dig på Linkedin genom att klicka här.

 

Image by Gerd Altmann from Pixabay

Håll dig uppdaterad i vad som händer inom ledarutveckling.