Kategori: Ledarutveckling


Resiliens bygger framgång

Uthållighet i ett system kallas resiliens. Ett företag är ett system. Genom att utveckla individer så att deras resiliens stärks blir företagen mer uthålliga och kan bidra ännu bättre till en välmående värld.   Ibland behövs nya ord och resiliens är ett ord vi behöver lära oss och en förmåga vi behöver utveckla. Ordet betyder

Läs mer...

Mediterande chefer är mer strategiska

Chefer som mediterar stärker sin förmåga att tänka strategiskt och de blir också bättre på att genomföra det de föresatt sig. Relationer till medarbetare förbättras och förmågan att ta in flera perspektiv i beslut stärks. Detta är mycket viktiga förmågor för en ledare. Forskning visar att de går att stärka genom träning i meditation. Lasse Lychnell,

Läs mer...

Dina medarbetare är inte kopior av dig

  Ett av de vanligaste misstagen som ledare gör är att utgå från sig själva när de bedömer sina medarbetare. Men dina medarbetare är inte kopior av dig. Alla förstår detta intellektuellt, men det är ändå lätt att glömma i stunden.   Många ledare har större erfarenhet av verksamheten än sina medarbetare. Det är lätt att

Läs mer...

Högmod går före fall

Idag skriver DI på sin ledarsida om skandalerna inom Industrivärden och om cheferna som fått sparken. ”Kanske är en del av problemet att Nyrén inte riktigt förstår att styrka i dessa sammanhang inte bara handlar om finanser och värdeutveckling, utan att vara respekterad av aktieägare och andra intressenter och kunna attrahera och behålla duktigt folk.”

Läs mer...

Innovativa företag har individen i centrum

I en omvärld som förändras i allt snabbare takt blir det allt viktigare för företag att ha en kontinuerlig innovationsförmåga, precis som Google och andra framgångsrika företag. En viktig managementprincip som utmärker innovativa företag som Google är att de sätter individen i centrum. Det betyder att ledningen har tillit till medarbetarna, deras vilja att bidra

Läs mer...

Minska stressen nu!

Brister i ledarskap och hög arbetsbelastning bidrar till ökande problem med stress i arbetslivet, konstaterar Unionen i sin årliga arbetsmiljöbarometer. Sjukskrivningar med denna bakgrund ökar.   Det är dags för företagen att ta tag i detta, eftersom sjukskrivna medarbetare är en stor belastning, både ekonomiskt och praktiskt i verksamheten. Allt sämre betyg ”… stärker misstanken

Läs mer...

Stenhårt ledarskap

Postad i: Ledarskapsutveckling, Ledarutveckling av Mona Brenkle Gejer, , Inga Kommentarer

När vi arbetar med ledarutveckling kommer samtalet ofta in på automatiska reaktioner, dvs när vi reagerar i en viss situation med autopiloten, ofta upprepar vi omedvetet samma reaktion gång efter gång trots att den leder oss bort från våra mål. Det kan handla om att säga ja när någon ber dig fixa något, fast det

Läs mer...