Kategori: Att vara chef


5 saker ledare kan lära av Max Martin

Max Martin har tilldelats Polarpriset 2016. Han är en av världens mest framgångsrika låtskrivare och musikproducenter. Bakom hans framgång ligger en stor musikalitet och hårt arbete men också förmågan att skapa och leda effektiva team. Vad utmärker hans ledarskap och vad kan företagsledare lära sig av hans sätt att arbeta?   Max Martin har skapat

Läs mer...

5 anledningar varför ledare ska förstå ekonomi

Ekonomi är ett viktigt styrmedel som en ledare helt enkelt måste behärska. Varför är det så viktigt? Här följer 5 anledningar varför ledare ska förstå ekonomi.  Rätt beslut kräver bra beslutsunderlag. En verksamhet behöver inte bli särskilt stor innan det blir för komplext att överblicka utan ekonomisk uppföljning och analys. Ledare fattar hela tiden beslut som

Läs mer...

Mediterande chefer är mer strategiska

Chefer som mediterar stärker sin förmåga att tänka strategiskt och de blir också bättre på att genomföra det de föresatt sig. Relationer till medarbetare förbättras och förmågan att ta in flera perspektiv i beslut stärks. Detta är mycket viktiga förmågor för en ledare. Forskning visar att de går att stärka genom träning i meditation. Lasse Lychnell,

Läs mer...

Varför gör de inte som jag säger?

Vi hör många chefer som klagar över att medarbetarna inte gör som de blir tillsagda. Det ger upphov till frustration och relationen till medarbetarna kan få sig en törn. Varför blir det så? Vad kan jag som chef göra annorlunda?  Det är inte alltid lätt att få med sig medarbetarna mot målen. Det ligger då

Läs mer...

Attitydförändring är nyckeln till hög motivation

I ledarens roll ingår ofta att driva förändringar. För att få med alla i förändringen handlar det om att väcka allas motivation. Då är det viktigt att hitta nyckeln till hög motivation och den heter attitydförändring.  *) Förslag till förändring väcker ofta motstånd. Som ledare ligger du ofta steget före medarbetarna och är redan övertygad om hur

Läs mer...

Beslut blir bättre med både intellekt och magkänsla

Att fatta beslut är en viktig del av varje ledares jobb. Många uppfattar beslutsfattande som ansvarsfullt och ibland svårt. Dina beslut blir bättre med både intellekt och magkänsla involverade. Varje dag fattar varje människa många beslut. De flesta är små, vi kan kalla dem mikrobeslut. –”Ska jag plocka upp mobilen när jag hör meddelandesignalen?” Som

Läs mer...

Dina medarbetare är inte kopior av dig

  Ett av de vanligaste misstagen som ledare gör är att utgå från sig själva när de bedömer sina medarbetare. Men dina medarbetare är inte kopior av dig. Alla förstår detta intellektuellt, men det är ändå lätt att glömma i stunden.   Många ledare har större erfarenhet av verksamheten än sina medarbetare. Det är lätt att

Läs mer...

Högmod går före fall

Idag skriver DI på sin ledarsida om skandalerna inom Industrivärden och om cheferna som fått sparken. ”Kanske är en del av problemet att Nyrén inte riktigt förstår att styrka i dessa sammanhang inte bara handlar om finanser och värdeutveckling, utan att vara respekterad av aktieägare och andra intressenter och kunna attrahera och behålla duktigt folk.”

Läs mer...